Θεραπεία μέσω Τέχνης
[ Art Therapy ]

Τι είναι η Art Therapy

Η Art Therapy είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί τη δημιουργική διαδικασία της Τέχνης ως μέσο έκφρασης και αυτογνωσίας. Μέσα από διάφορες τεχνικές, όπως η ζωγραφική, το κολάζ, η φωτογραφία, οι κατασκευές και άλλες, οι Θεραπευόμενοι μπορούν να εξερευνούν, να εκφράζουν και να μεταβολίζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, καθώς και να θέτουν εσωτερικά ερωτήματα, για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι ωφελούμενοι της Art Therapy μπορεί να είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη, τραύματα ή απώλειες. Μέσω αυτής της διαδικασίας αυτεπίγνωσης, μπορεί κανείς να προσεγγίσει και σωματικά ή σωματοποιημένα προβλήματα. Η διαδικασία της δημιουργίας Τέχνης, αυτή καθεαυτή, βοηθά τους ανθρώπους να εκφράσουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα που, ίσως, είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια, να ανακαλύψουν νέες πτυχές του εαυτού τους και να συνδεθούν με τον εσωτερικό τους κόσμο.

Η Art Therapy είναι ένα σημαντικό και πολύτιμο μέσο θεραπείας, διότι προσφέρει έναν ασφαλή και δίχως καμία κριτική χώρο και τρόπο για την εξερεύνηση και επεξεργασία των συναισθημάτων.

Η διαδικασία της δημιουργίας Τέχνης βοηθά τους ανθρώπους να ανακαλύψουν νέους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, όπως και την αίσθηση ελέγχου επί της ζωής τους.

 
 

Art Therapy και Ψυχανάλυση

Η σχέση μεταξύ Art Therapy και Ψυχανάλυσης είναι πολύ σημαντική στον τομέα της Ψυχοθεραπείας και της αυτογνωσίας. Και οι δύο είναι μέθοδοι θεραπείας που επιδιώκουν να φέρουν στην επιφάνεια του συνειδητού εσωτερικές συγκρούσεις, συναισθήματα και εμπειρίες που, θαμμένα στο ασυνείδητο, επηρεάζουν τον άνθρωπο, δίχως να καταλαβαίνει ή να ελέγχει πώς.

Η Ψυχανάλυση επικεντρώνεται στην ανάλυση του ασυνειδήτου μέσω του λεκτικού, όπως και στην ανάλυση των ονείρων, μέσω του λεκτικού ελεύθερου συνειρμού και της ερμηνείας. Από την άλλη, η Art Therapy χρησιμοποιεί τη δημιουργική διαδικασία της Τέχνης, ώστε να εκφραστούν εξωλεκτικά, και άρα χωρίς την πιθανότητα λογοκρισίας, κριτικής ή παραποίησης, σκέψεις και συναισθήματα, καθώς και ασυνείδητα τραύματα και συγκρούσεις. Θα έλεγε κανείς ότι η Art Therapy προσφέρει μια λιγότερο λογοκριμένη και πιο άμεση πρόσβαση στο υλικό του ασυνειδήτου, ταυτόχρονα, όμως, αυτό συμβαίνει μέσα από έναν πιο ήπιο τρόπο έκφρασης και ίσως πιο αυθεντικό.

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά. Η Art Therapy βοηθά στην ανακάλυψη και έκφραση συναισθημάτων που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια, ενόσω η Ψυχανάλυση συμπληρώνει με μια βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία επί του συμβολισμού του περιεχομένου των έργων Τέχνης που δημιουργούνται. Συνεπώς, η συνδυαστική προσέγγιση μπορεί, πιθανά, να οδηγήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη και πιο ευεργετική θεραπευτική διαδικασία.

Ο κόσμος των Συμβόλων

Τόσο η Ψυχανάλυση όσο και η Art Therapy αναγνωρίζουν τη σημασία και την αξία των συμβόλων στον ανθρώπινο ψυχισμό, όπως και το όφελός τους για την προσωπική εξέλιξη και αυτογνωσία.

Στην Ψυχανάλυση, τα σύμβολα αποτελούν το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες στον ασυνείδητο ψυχικό κόσμο, απεικονίζοντας ασυνείδητες επιθυμίες, φόβους και συγκρούσεις. Μέσω της ανάλυσης των ονείρων, των ελεύθερων συνειρμών και του αποσυμβολισμού, ο ψυχαναλυτής εξερευνά, μαζί με τον θεραπευόμενο, το νόημα των συμβόλων της ψυχικής ζωής του δεύτερου και τη συνάφειά τους με το βίωμά του στην καθημερινή του ζωή και στις σχέσεις του.

Στην Art Therapy, τα σύμβολα εκφράζονται μέσω της παραγωγικής διαδικασίας της Τέχνης. Οι θεραπευόμενοι δημιουργούν έργα Τέχνης που απεικονίζουν και φέρνουν στην επιφάνεια συναισθήματα, εμπειρίες, διερωτήσεις, επιλύσεις και μια αβίαστη και ήπια πρόσβαση στον εσωτερικό τους κόσμο. Τα συμβολικά στοιχεία που εμφανίζονται στα έργα των θεραπευόμενων μπορούν να ερμηνευθούν, άλλοτε ως μεταβιβαστικά αντικείμενα ή ως απλή έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων και βιωμάτων.

Και οι δύο προσεγγίσεις επιδιώκουν να αναδείξουν τη σημασία και ερμηνεία των συμβόλων ως ένα μέσο για την αντιμετώπιση και απάλυνση των ψυχολογικών δυσκολιών, όπως και την προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου. Έτσι, ο κόσμος των συμβόλων αποτελεί ένα μονοπάτι στο οποίο συνταξιδεύουν αυτές οι δύο σημαντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, με απώτερο σκοπό την ψυχική αυτεπίγνωση και εξυγίανση.